implanty

Implanty stomatologiczne to tytanowe wszczepy, które umieszcza się w kości, a następnie przykręca do nich korony lub mosty. Są alternatywą dla wyjmowanych protez i szlifowania zębów pod tradycyjne mosty.

Aby ocenić warunki kości i dokładnie zaplanować leczenie implantologiczne, należy wykonać badanie tomografii komputerowej. Dzięki CBCT widzimy obraz w 3D i możemy dokładnie zaplanować rodzaj oraz rozmieszczenie przyszłych implantów.

Zabieg implantacji wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Polega na umieszczenia wszczepu w kości. Po zabiegu należy poczekać na właściwe połączenie się implantu z kością – zazwyczaj trwa to od 3 do 6 miesięcy.

W drugim etapie przystępuje się do odbudowy części koronowej – nad dziąsłem. W tym celu pobiera się wyciski, aby na ich podstawie wykonać indywidualnie ukształtowaną koronę lub most. Poprzez wykorzystanie łącznika korona zostaje przykręcona do implantu.