RTG

Posiadamy aparaty rentgenowskie do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych oraz zdjęć pantomograficznych – na miejscu, bez konieczności wykonywania ich poza gabinetem.

Ta cyfrowa metoda pozwala zmniejszyć dawkę promieniowania aż do 90% w porównaniu do tradycyjnych zdjęć rentgenowskich.

Dzięki aparatowi rentgenowskiemu jesteśmy w stanie natychmiast ocenić potrzeby lecznicze i wdrożyć odpowiednie leczenie.