RTG

Posiadamy aparat do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych metodą radiowizjografii. Ta cyfrowa metoda pozwala zmniejszyć dawkę promieniowania aż do 90% w porównaniu do tradycyjnych zdjęć rentgenowskich.

Dzięki aparatowi rentgenowskiemu jesteśmy w stanie natychmiast ocenić potrzeby lecznicze i wdrożyć odpowiednie leczenie.